Μεταδιδακτορική Έρευνα


Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας.

Οι προϋποθέσεις και διαδικασία περιγράφονται στον ιδρυματικό κανονισμό εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας του ΔΠΘ (ΦΕΚ 1407/τ΄Β/15.4.2020) που παρατίθεται εδώ

Κανονισμός-Εκπόνησης-Μεταδιδακτορικής-Έρευνας ΔΠΘ