Μεταδιδακτορική Έρευνα


Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας.

Οι προϋποθέσεις και διαδικασία περιγράφονται στον επικαιροποιημένο ιδρυματικό κανονισμό εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας του ΔΠΘ (ΦΕΚ 2851/τ΄Β/28.4.2023) που παρατίθεται εδώ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΠΘ_2023