Λοιπό προσωπικό


Διδάσκοντες στο πλαίσιο του προγράμματος Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας (ΕΣΠΑ) για το Ακαδ. Έτος 2022-23

Νικόλαος Κελεμένης

Θέμης Τζήμας       CV: Βιογραφικό σημείωμα Curriculum vitae

Γιάννης Μπαλαμπανίδης