Λοιπό προσωπικό


Διδάσκοντες στο πλαίσιο του προγράμματος Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας (ΕΣΠΑ) για το Ακαδ. Έτος 2022-23

Νικόλαος Κελεμένης  CV: Βιογραφικό σημείωμα

Διδασκόμενα Μαθήματα: Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία, Σύγχρονη Μαρξιστική Θεωρία, Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία

Θέμης Τζήμας       CV: Βιογραφικό σημείωμα Curriculum vitae

Διδασκόμενα Μαθήματα: Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές, Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και Διακυβέρνηση, Φυσικό Δίκαιο και Κράτος

Γιάννης Μπαλαμπανίδης CV: Βιογραφικό σημείωμα

 

Διδασκόμενα Mαθήματα: Πολιτικά και Κομματικά Συστήματα στον σύγχρονο κόσμο, Πολιτική Επικοινωνία, Ευρωπαϊκά Πολιτικά Συστήματα

 Εντεταλμένοι διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Αλφρέδος Σταϊνχάουερ

Διδασκόμενα Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου:

Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία, Ιστορία Πολιτικών Θεωριών, Πολιτική Φιλοσοφία του Γερμανικού Ιδεαλισμού, Θεωρίες περί Νεωτερικότητας

Λεωνίδας Μακρής

Διδασκόμενα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου:

Θεωρίες Ελίτ, Πολιτική Μεταβολή και Δημοκρατία, Θεωρίες Δικαιοσύνης

Βασίλειος Πνευματικάκης

Διδασκόμενα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου:

Στοιχεία Γεωπολιτικής, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία