Λοιπό προσωπικό


Διδάσκοντες με το καθεστώς του ΠΔ 407/80 για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020
1. Αλφρέδος Στάινχάουερ
Διδάσκει τα μαθήματα “Ιστορία πολιτικών θεωριών και “Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία”
2. Γεώργιος Σουβλής
Διδάσκει τα μαθήματα “Κοινωνιολογία” και “Πολιτική Κοινωνιολογία”
3. Νικόλαος Παπαναστασόπουλος
Διδάσκει τα μαθήματα “Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική” και “Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής”