Λοιπό προσωπικό


Διδάσκοντες στο πλαίσιο του προγράμματος Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας (ΕΣΠΑ) για το Ακαδ. Έτος 2021-22

Δρ. Κων/νος Ελευθερίου  (εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ) 

Διδάσκει τα μαθήματα “Ιστορική Κοινωνιολογία”, “Πολιτική Κοινωνιολογία”, “Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία”

Δρ. Γεώργιος Σιάκας  

Διδάσκει τα μαθήματα “Συγκριτική Πολιτική Ι”, “Ευρωπαϊκά Πολιτικά Συστήματα”

Δρ. Νικόλαος Κελεμένης     

Διδάσκει τα μαθήματα “Σύγχρονη Πολιτική & Κοινωνική Φιλοσοφία” και “Σύγχρονη Μαρξιστική Θεωρία”

Διδάσκοντες με το καθεστώς του ΠΔ 407/80 για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022

Δρ. Αλφρέδος Στάινχάουερ

Διδάσκει τα μαθήματα “Ιστορία πολιτικών θεωριών”, “Νεώτερη Πολιτική Φιλοσοφία” και “Φυσικό Δίκαιο και Κράτος”

Δρ. Βασιλική Μπουραντά

Διδάσκει τα μαθήματα “Κοινωνικά και Πολιτικά Κινήματα” και “Πολιτική Ανάλυση”

Δρ. Παπαδοπούλου Θεοδώρα

Διδάσκει τα μαθήματα “Θεωρίες περί Νεωτερικότητας” και “Πολιτική Φιλοσοφία του Γερμανικού Ιδεαλισμού”

Διδάσκοντες με το καθεστώς του ΠΔ 407/80 για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022

Δρ. Πνευματικάκης Βασίλειος

Διδάσκει τα μαθήματα “Στοιχεία Γεωπολιτικής” και “Περιφεριακή και Τοπική
Αυτοδιοίκηση και Διακυβέρνηση”

Δρ. Μακρής Λεωνίδας

Διδάσκει τα μαθήματα “Θεωρίες Ελίτ” και “Πολιτική Μεταβολή & Δημοκρατία”