Οδηγός Επιβίωσης Πρωτοετών Φοιτητών


Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, προκειμένου να βοηθήσει τους πρωτοετείς φοιτητές να ενταχθούν ομαλά στην ακαδημαϊκή ζωή, έχει προετοιμάσει έναν Οδηγό Επιβίωσης Πρωτοετών Φοιτητών με χρηστικές πληροφορίες για τις λειτουργίες του ιδρύματος και των τμημάτων του.

Ο οδηγός βρίσκεται αναρτημένος εδώ.

Οδηγός Επιβίωσης Πρωτοετών