Παράρτημα Διπλώματος


Πρότυπο Παραρτήματος Διπλώματος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

ΠΔ_ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ελλ._11.21

Για την εφαρμογή του παραρτήματος διπλώματος από το ΔΠΘ βλ. τον παρακάτω σύνδεσμο

https://duth.gr/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82