Πληροφορίες


Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, μέσω ενός διαρκώς αναπτυσσόμενου δικτύου διεθνών συνεργασιών προσφέρει στους φοιτητές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό, μέσω των υποτροφιών που παρέχει το πρόγραμμα Erasmus+. Στην διαδικασία κινητικότητας για σπουδές μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που, κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, θα είναι φοιτητές του 3ου και 4ου έτους. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις περιγράφονται στην ετήσια προκήρυξη.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης Erasmus+ σε φορείς του εξωτερικού  για χρονικό διάστημα 2-4 μηνών που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+.