Πτυχιακές Εργασίες


Για τους φοιτητές/τριες που το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, η οποία αντικαθιστά δύο (2) μαθήματα επιλογής.

Η ανάληψη πτυχιακών εργασιών είναι προαιρετική για τα μέλη ΔΕΠ.

Οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Πτυχιακών Εργασιών που παρατίθεται εδώ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(Τροποποίηση 14/2/2024)