Πρακτική Άσκηση Erasmus + (Erasmus Training)


 

Προκήρυξη Πρακτικής άσκησης Erasmus+ για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022


Προκηρύσσεται κύκλος πρακτικής άσκησης Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Αφορά την πραγματοποίηση επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης διάρκειας 2 – 4 μηνών σε επιλέξιμο φορέα του εξωτερικού (βλ. πίνακα επιλέξιμων χωρών).

 Επιλέξιμοι/ες είναι φοιτητές/τριες που το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος θα βρίσκονται στο 3ο & 4ο έτος των σπουδών τους, καθώς και πρόσφατοι απόφοιτοι (υπό την προϋπόθεση να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων).

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να αναζητήσουν μόνοι τους τον φορέα, να γίνουν αποδεκτοί/ες απ’αυτόν και να υποβάλουν τη σχετική βεβαίωση μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της Πρακτικής άσκησης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τους φοιτητές και σκαναρισμένες σε μορφή pdf ή jpg. Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν ως έγγραφα (doc ή docx)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι 23/6/21 και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπ’οψη τους ότι η κινητικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 31/10/2022.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται στον συντονιστή Erasmus+ του τμήματος Β. Γραμματίκα (bgramm@polsci.duth.gr)

Prosklisi_Erasmus_2021-2022_POLIT_EPIST

Kritiria_Traineeships_2021-2022_POLIT_EPIST

Aitisi_Ypopsifiotitas_Erasmus_Traineeships_POLIT_EPIST