Πρακτική Άσκηση Erasmus + (Erasmus Training)


 

Προκήρυξη Πρακτικής άσκησης Erasmus+ για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023


Προκηρύσσεται κύκλος πρακτικής άσκησης Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Αφορά την πραγματοποίηση επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης διάρκειας 2 – 4 μηνών σε επιλέξιμο φορέα του εξωτερικού (βλ. πίνακα επιλέξιμων χωρών).

 Επιλέξιμοι/ες είναι φοιτητές/τριες που το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος θα βρίσκονται στο 3ο & 4ο έτος των σπουδών τους, φοιτητές επί πτυχίω, καθώς και πρόσφατοι απόφοιτοι (υπό την προϋπόθεση να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων).

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να αναζητήσουν μόνοι τους τον φορέα, να γίνουν αποδεκτοί/ες απ’αυτόν και να υποβάλουν τη σχετική βεβαίωση μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της Πρακτικής άσκησης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τους φοιτητές και σκαναρισμένες σε μορφή pdf ή jpg. Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν ως έγγραφα (doc ή docx)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι 27/5/22 και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπ’οψη τους ότι η κινητικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 31/10/2023.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται στον συντονιστή Erasmus+ του τμήματος Β. Γραμματίκα (bgramm@polsci.duth.gr)

Prosklisi_Erasmus_2022-2023_TPE_praktiki

Kritiria_Traineeships_2022-2023_TPE

Aitisi_Ypopsifiotitas_Erasmus_Traineeships_TPE-2