Ανακοίνωση Πρακτικής άσκησης


Σε συνέχεια της προκήρυξης που έχει εκδοθεί, η άσκηση θα πραγματοποιείται σε υπηρεσίες της Περιφέρειας ΑΜΘ, στο Europe Direct Κομοτηνής αλλά και σε άλλους φορείς του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ τομέα στην Κομοτηνή και σε άλλες πόλεις.

 Α. Φορείς / προϋποθέσεις

 Επισημαίνεται ότι για τους ενδιαφερόμενους/ες να πραγματοποιήσουν ΠΑ σε φορείς εκτός των 2 ανωτέρω (στην Κομοτηνή ή αλλού) οι φορείς, που θα πρέπει να είναι του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ τομέα, πρέπει με δική τους ευθύνη να έχουν εγγραφεί στο σύστημα ATLAS του Υπουργείου Παιδείας και να έχουν προσφέρει θέσεις Πρακτικής άσκησης για το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση.

Στη διαδικασία αυτή (εγγραφής και προσφοράς θέσεων) δεν έχουν καμιά εμπλοκή το Τμήμα, ο επιστημονικά υπεύθυνος και το ΔΠΘ) αλλά οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να προτρέψουν τους φορείς να εγγραφούν. Ακόμη, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να αποδεχθούν την επιπλέον δίμηνη άσκηση των φοιτητών σ’αυτούς μετά τη λήξη του επιδοτούμενου προγράμματος ΠΑ.

Β. Επιλογή / υποβολή αιτήσεων

Για την παρούσα φάση της άσκησης επιλέξιμοι είναι οι φοιτητές/ -τριες του 5ου και 7ου εξαμήνου και η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει στη βάση του ΜΟ βαθμολογίας που έχουν συγκεντρώσει μέχρι σήμερα επί τον αριθμό των ECTS στα οποία αντιστοιχούν τα μαθήματα όπου έχουν εξεταστεί. Επιπλέον, απαιτείται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας B2+ (για τις θέσεις της Περιφέρειας ΑΜΘ & Europe Direct).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΔΠΘ που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια της προθεσμίας που θα τεθεί. Επισημαίνεται στους φοιτητές ότι προκειμένου να εγγραφούν στην πλατφόρμα όταν αυτή θα ενεργοποιηθεί πρέπει να έχουν προηγουμένως συγκεντρώσει ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των απαιτουμένων δικαιολογητικών (ΑΜΚΑ, ΑΜ ΙΚΑ, ΙΒΑΝ) και να εισάγουν τα στοιχεία αυτά στο σύστημα.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν θα χρεωθούν τα μαθήματα επιλογής Πρακτική Άσκηση Ι & ΙΙ (δε χρειάζεται κάποια δική τους ενέργεια) και, εκτός από την επιδοτούμενη ΠΑ που προκηρύσσεται θα πραγματοποιήσουν άλλους 2 μήνες Πρακτικής Άσκησης, προκειμένου να καλύψουν τις απαιτήσεις των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Έτσι, οι συνολικές περίοδοι πρακτικής άσκησης διαμορφώνονται ως εξής:

  1. 1/1/2021 – 30/4/2021

  2. 1/2/2021 – 31/5/2021

  3. 1/3/2021 – 30/6/2021

Δηλαδή, φοιτητής που θα κάνει αίτηση για τον 1ο κύκλο θα πραγματοποιήσει την άσκησή του 1/1/2021 – 30/4/2021 κλπ.

Εκτός των 2 φορέων με τους οποίους υπάρχει ήδη συνεργασία (Περιφερειακό Ταμείο ΠΑΜΘ, Europe Direct Κομοτηνής) οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης αλλού στην Κομοτηνή ή σε άλλη πόλη θα πρέπει οι ίδιο να αναζητήσουν ιδιωτικό φορέα, ο φορέας να έχει εγγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ και να έχει προσφέρει θέσεις ΠΑ για φοιτητές του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. Σε αντίθετη περίπτωση (αν ο φορέας δεν το πράξει) ακόμη και να επιλεγεί φοιτητής, δεν θα μπορέσει να αντιστοιχιστεί στο σύστημα και να κάνει πρακτική άσκηση.

Επισημαίνεται ακόμη ότι, λόγω της υγειονομικής κατάστασης, οι χρόνοι μπορεί να μεταβληθούν, ενώ και το επιδοτούμενο διάστημα μπορεί να αλλάξει εντός του προσδιορισμένου 4μήνου.

Τέλος, τονίζεται ότι η πρακτική άσκηση γίνεται σε φορέα που θα λειτουργεί κατά το χρονικό διάστημα που θα επιλέξει ο φοιτητής και με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα του φορέα αυτού και τους κανόνες εργασίας του. Επίσης, δεν είναι νοητή η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης με τηλεεργασία γιατί αυτό αντιβαίνει την έννοια της πρακτικής άσκησης.

Για τους φοιτητές που θα επιλέξουν τον 1ο κύκλο ΠΑ, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεών τους είναι η 14/12/2021.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα ΠΑ του ΔΠΘ περιέχονται στο praktiki.duth.gr

 

Ο επιστημονικά υπεύθυνος για την ΠΑ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Βασίλειος Γραμματίκας

Επίκουρος Καθηγητής