Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης


Συμπληρωματική Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης (4/3/2022). Προθεσμία 14/3/2022

Συμπληρωματική Ανακοίνωση συμμετοχής Πρακτική άσκηση_03.2022

Για περαιτέρω πληροφορίες δείτε τα σχετικά πεδία στο μενού “φοιτητικά” της ιστοσελίδας του Τμήματος

————————————————————————————————————-

Αρχική ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης (1/12/2021)

Ανακοίνωση Συμμετοχής Πρακτική Άσκηση_2022