Πρακτική Άσκηση


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022

Κατάσταση επιλεγέντων φοιτητών για τη διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης (1/1 – 30/6/2022) βάσει της συμπληρωματικής Ανακοίνωσης

ΟριστικόςΠίνακας_ΠΑ_4.22

ΠροσωρινόςΠίνακας_ΠΑ_4.22

Κατάσταση επιλεγέντων φοιτητών για τη διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης (1/1 – 30/6/2022) βάσει της 1ης Ανακοίνωσης

Οριστικός Πίνακας_ΠΑ_2.22.1

Προσωρινός Πίνακας_ΠΑ_2.22.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Κατάσταση επιλεγέντων φοιτητών για τη διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης (1ος κύκλος, 1/2/21 – 31/3/21)

προσωρινός ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑ_1ος κύκλος

Κατάσταση επιλεγέντων φοιτητών για τη διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης (2ος κύκλος, 1/3/21 – 30/4/21)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑ_2ος κύκλος

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑ_2ος κύκλος

Κατάσταση επιλεγέντων φοιτητών για τη διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης (3ος κύκλος, 1/5/21 – 30/6/21)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑ_3ος κύκλος