Υπηρεσίες του Δ.Π.Θ. προς τους φοιτητές


Εκτός από τις επιμέρους υπηρεσίες και λειτουργίες που το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης παρέχει προς τους φοιτητές του, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει δημιουργήσει μια σειρά δομών και υπηρεσιών προς τους φοιτητές του που συνοπτικά παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα με τη χρήση διαδραστικών συνδέσμων έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν.

Αφίσα-με-τις-δομές-του-ΔΠΘ