22.4.2020 – Ανακοίνωση για το μάθημα “ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ”


Θερμές Αναστάσιμες ευχές!!!

Παρουσιάσεις Εργασιών:
Οι παρουσιάσεις εργασιών είναι προαιρετικές και θα πραγματοποιηθούν (όσες) κατά πάσα βεβαιότητα μέσω τηλε-διάσκεψης skype-for-business στα πλαίσια προγραμματισμένων διαλέξεων, βάσει τρεχουσών οδηγιών εξ-αποστάσεως λειτουργίας.
Η εκάστοτε παρουσίαση να μην υπερβαίνει τα 15δεκαπέντε λεπτά ώστε να υπάρξει και λίγος χρόνος για συζήτηση. Η χρήση πινάκων, διαφανειών κλπ εναπόκειται στις επιθυμίες, τεχνικές γνώσεις και δυνατότητες φοιτητών/τριών.
Παρακαλούνται όσες/οι επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασίες τους (ακόμη και οι 3-4 που κάτι έχουν πει-ρωτήσει ως τώρα) να στείλουν σχετικό ηλ-μήνυμα ώστε να σχεδιαστεί ανάλογα το μάθημα.

Κ. Δικαίος.