28.5.2020 – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ – ΑΚΡΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΌ ΑΝΑΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. Κ. ΔΙΚΑΙΟ


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΡΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ ΔΙΚΑΙΟΥ