12.6.2020 – Πολιτική Προστασίας του Δ.Π.Θ. για τα Προσωπικά Δεδομένα


Δέσμευση του Πανεπιστημίου για τον ΓΚΠΔ

Εισήγηση αναφορικά με την εξ αποστάσεως εξέταση

Ενημέρωση για τον Κανονισμό

Νόμος 4624_2019 για τα Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων

Συστάσεις αναφορικά με την τηλεκπαίδευση

Φόρμα Υποβολής Αιτήματος από το Υποκείμενο των Δεδομένων