27.8.2020 – Ανακοίνωση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα που εξετάζει ο Κος Αναστάσιος Χάρδας Οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου στα μαθήματα που εξετάζει ο Κος Χάρδας θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτά τα μαθήματα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αίτημα εγγραφής στα αντίστοιχα μαθήματα στο eclass, με την ένδειξη εξετάσεις Σεπτεμβρίου, που έχουν δημιουργηθεί από τον Ιούλιο Το αίτημα εγγραφής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τους ιδρυματικούς λογαριασμούς Η αποδοχή στα αιτήματα εγγραφής θα γίνει ομαδικά στις αρχές Σεπτεμβρίου Προϋπόθεση για την αποδοχή είναι να έχει δηλωθεί το μάθημα από τους εξεταζόμενους στις σχετικές πλατφόρμες Όλα τα μαθήματα πλην του μαθήματος ‘Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής’ θα εξεταστούν με τον ίδιο τρόπο όπως τον Ιούλιο (συνδυασμός ερωτήσεων επιλογής και θεμάτων ανάλυσης) Το μάθημα ‘Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής’ θα εξεταστεί προφορικά μέσω του Skype for business Προϋπόθεση για συμμετοχή στην προφορική εξέταση είναι η εγγραφή στο eclass βάσει των παραπάνω Η ύλη παραμένει η ίδια με την εξεταστική του Ιουλίου Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα θα παρέχονται αποκλειστικά μέσα από μηνύματα από το eclass Αναστάσιος Χάρδας


Ανακοίνωση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα που εξετάζει ο Κος Αναστάσιος Χάρδας