14.09.2020 – Ανακοίνωση από Αναπ. Καθηγητή Κωνσταντίνο Δικαίο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΚΩΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(εξετάσεις 23 Σεπτ: ‘οργαν διοικ υπηρ υγείας’ -9 φοιτ-, ‘αγγλικά 1-4’ -1-2 φοιτ ανα μαθημα-, ‘μμε διαδίκτυο κ πολιτική’ -9 φοιτ-)

τα μαθήματα αυτά θα εξεταστούν προφορικά από απόσταση μέσω (αναμένεται τεχνική επιβεβαίωση σκαιπ φορ μπιζνεσ) όπως αναφέρει το πρόγραμμα. ειδικά για τα αγγλικά ίσως γίνει εκείνη την ώρα αποστολή ερωτήσεων με μορφή ηλ-ταχ γραπτά) .

για πρακτικούς λόγους αλλά και διευκόλυνση όλων παρακαλώ ενημερώστε με μήνυμα ηλ-ταχ στο cdikeos@polsci.duth.gr σχετικά  με τις προθέσεις σας να εξεταστείτε ώστε να οργανώσω καλύτερα τις ομάδες-συναντήσεις κλπ.

ευχαριστώ και καλή επιτυχία

Κώστας Δικαίος
Αναπλ. Καθηγητής