8.10.2020 – Ανακοίνωση για τα μαθήματα Πολιτική Κοινωνιολογία και Πολικά και κοινωνικά κινήματα


Ανακοίνωση για τα μαθήματα Πολιτική Κοινωνιολογία και Πολικά και κοινωνικά κινήματα

Οι διαλέξεις των μαθημάτων “Πολιτική Κοινωνιολογία” (Γ’ εξάμηνο) και “Kοινωνικά και πολιτικά κινήματα” (επιλογής – χειμερινού εξαμήνου) θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις ώρες που έχουν αναρτηθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν, να εγγραφούν στα αντίστοιχα μαθήματα στο e-class. Εκεί θα αναρτηθούν οι ανακοινώσεις και οι σχετικοί σύνδεσμοι διαδικτυακής παρακολούθησης.

Ο διδάσκων,

Δρ Γ. Σιάκας