13.10.2020 – Ανακοίνωση του κυρίου Νικόλα Βαγδούτη σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος “Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία


Οι διαλέξεις του μαθήματος “Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία” θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις ώρες που έχουν αναρτηθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα (16:00-19:00).
 
Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διάλεξης είναι ο κάτωθι:
 
 
 
Ο διδάσκων,
 
Νικόλας Βαγδούτης