16.10.2020 – Ανακοίνωση από Α. Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Δικαίο


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΕΥΤ 19 ΟΚΤ

Οι συναντήσεις διαλέξεις παραδόσεις θα γίνουν όπως και την λήγουσα εβδομάδα (δηλαδή αυτήν που ξεκίνησε Δευτ 12)

Οι διασυνδέσεις ‘links’ ισχύουν και είναι προσβάσιμες και χωρίς κωδικούς

στις δια-ζώσης εκ-τού-σύνεγγυς παραδόσεις στο αμφιθέατρο προκαλούνται για την ‘εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη’ α εξάμηνο επώνυμα από Θ έως και  Μ
για τα άλλα δύο μαθήματα Λ>>>Ω

όπως έχω εξηγήσει και προφορικά όσοι /ες των εν λόγω επωνύμων επιθυμούν να παρακολουθήσουν εξ-αποστάσεως είναι ευπρόσδεκτοι να πράξουν αυτό.

επίσης όσοι/ες των υπολοίπων επωνύμων επιθυμούν να έλθουν δια-ζώσης στο αμφιθέατρο επίσης μπορούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπεραστεί ο αριθμός των 50 πενήντα μέσα στην αίθουσα, οπότε και θα ζητηθεί να αποχωρήσουν.

Ως έπος ειπείν η χρήση προσωπίδας ‘μάσκας’ παραμένει υποχρεωτική.

Κώστας Δικαίος