29.10.2020 – Ανακοίνωση του Αν. Καθηγητή κ. Κ. Δικαίου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ Κ. ΔΙΚΑΙΟ

Από την εβδομάδα αρχομένη Δευτ 2 Νοεμ ’20, και τα τρία μαθήματα που διδάσκω (Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Δημόσιο Μανατζμεντ, Πολιτική Υγείας) θα δίδονται ΜΟΝΟΝ ‘εξ-αποστάσεως’ μέσω ‘σκαίπ φορ μπιζνες’. Οι ‘δια-ζωσης’ ‘εκ-τού σύνεγγυς’ συναντήσεις-διαλέξεις σταματούν.
οι σύνδεσμοι ισχύουν

η παρουσα ισχύει μέχρι νεωτέρας

καλη υγεία σε όλες/ους — μεγάλη προσοχή > τήρηση κανόνων

Κ. Δικαίος