2.11.2020 – Ανακοίνωση του κ. Α. Σταϊνχάουερ (Αφορά τα μαθήματα “Σύγχρονη Πολιτική και κοινωνική θεωρία” και “Φυσικό δίκαιο και κράτος”)


Ανακοινώνονται τα link για τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα του κ. Α. Σταϊνχάουερ:

 

1) Για το μάθημα Σύγχρονη Πολιτική και κοινωνική θεωρία της 2.11.2020 (10πμ-1μμ):

https://meet.lync.com/duth/astainch/J1SR6B1W

2)Για το μάθημα Φυσικό δίκαιο και κράτος της 2.11.2020 (3μμ-6 μμ):