6.11.2020 – Ανακοίνωση για το μάθημα “Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Θεωρία”


Το μάθημα από την Δευτέρα 9.11.2020 θα ξεκινάει στις 9 π.μ. Το link του μαθήματος είναι:

https://meet.lync.com/duth/astainch/ULF9U7MF