12.11.2020 – Ανακοίνωση για το μάθημα ” Ευρωπαϊκά Πολιτικά Συστήματα” (Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 12-15μμ)


Το link του μαθήματος είναι:

https://meet.lync.com/duth/kkanello/ROT98JBC