16.11.2020 – Ανακοίνωση για το μάθημα “Σύγχρονη πολιτική και κοινωνική θεωρία”


Το link του μαθήματος της Δευτέρας 16.11.2020 είναι:

https://meet.lync.com/duth/astainch/G8XU1Y5C