16.11.2020 – Ανακοίνωση για το μάθημα “Φυσικό δίκαιο και κράτος”


Το link του μαθήματος της Δευτέρας 16.11.2020 είναι:

https://meet.lync.com/duth/astainch/IFOO22PY