18.11.2020 – Ανοιχτό Κάλεσμα Συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα του UN SDSN Youth Greece


Το SDG Students Program

Με την πρωτοβουλία SDG Students Program, το UN SDSN Youth επιχειρεί να δημιουργήσει και να κινητοποιήσει ομάδες νέων ανά τον κόσμο, που ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε μία παγκόσμια προσπάθεια για την επίτευξη της Ατζέντας του 2030 και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

 

Ανοιχτό Κάλεσμα Συμμετοχής στην ομάδα UN SDSN Youth Greece