20.11.2020 – Ανακοίνωση για το μάθημα “Εισαγωγή στο Δίκαιο”


20.11.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ