23.11.2020 – Ανακοίνωση για το μάθημα “Φυσικό Δίκαιο και Κράτος”


Το link για το μάθημα της Δευτέρας 23.11.2020 είναι:

https://meet.lync.com/duth/astainch/E2Y3TGU1