4.1.2021 – Επικοινωνία φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης με την Γραμματεία του Τμήματος


Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης ότι η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος μέσω email θα γίνεται αποκλειστικά μόνο από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. Κάθε email από άλλο λογαριασμό θα αγνοείται και δεν θα λαμβάνεται υπόψη λόγω προσωπικών δεδομένων.

Από τη Γραμματεία