15.1.2021 – Ανακοίνωση για το μάθημα “Οργάνωση και Λειτουργία της ΕΕ”


Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα προηγούμενων προγραμμάτων σπουδών ‘Οργάνωση και Λειτουργία της ΕΕ’, καλούνται να
επικοινωνήσουν με τον Κο Αναστάσιο Χάρδα στο email:achardas@gmail.com.

 

Ο διδάσκων,

Α. Χάρδας