15.1.2021 – Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα “Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης (Β5 και ΔΥ7)”


Οι φοιτητές-ριες, που δικαιούνται συμμετοχής στις εξετάσεις, με βάση τις πιστοποιηθείσες και αποσταλείσες καταστάσεις των Γραμματειών των Τμημάτων τους, μπορούν την ορισθείσα ημέρα και ώρα από τα ανάλογα προγράμματα, να προσέλθουν είτε για προφορική εξέταση στο Teams είτε στο θέμα που θα αναρτηθεί στις ‘Εργασίες’ του μαθήματος στο eclass.

 

Ο διδάσκων,

Καθηγητής Ν. Πολύζος