27.1.2021 – Ανακοίνωση για τους επί πτυχίω φοιτητές που θα συμμετέχουν στην εξέταση του μαθήματος “Εκλογική Συμπεριφορά και εκλογικά συστήματα”


Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική του μαθήματος “ΣΤ4.2019 – Εκλογική Συμπεριφορά και εκλογικά συστήματα” να προβούν στις δύο παρακάτω ενέργειες:

(α) να εγγραφούν στο e-class, στο μάθημα με τίτλο “Εκλογική Συμπεριφορά και εκλογικά συστήματα – ΣΤ4.2019 – Εξεταστική ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ Φεβρουαρίου 2021” και

(β) να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα μέσω email στο gsiakas@polsci.duth.gr για τις ειδικότερες οδηγίες της συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος.

Ο διδάσκων,

Δρ Γ. Σιάκας