19.02.2021 – Ανακοίνωση του κυρίου Α. Πανταζή σχετικά με την έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου


Ανακοινώνεται ότι όλα τα μαθήματα του κυρίου Α. Πανταζή θα ξεκινήσουν στις 24/02/2021 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι σύνδεσμοι θα ανακοινώνονται μέσω του eclass των αντίστοιχων μαθημάτων.