19.02.2021 – Ανακοίνωση του κυρίου Ν. Βαγδούτη σχετικά με την έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος “Σύγχρονη Μαρξιστική Θεωρία”


Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος _Σύγχρονη Μαρξιστική Θεωρία_