25.02.2021 – Ανακοίνωση του κυρίου Γ. Σιάκα σχετικά με το μάθημα “Εκλογική συμπεριφορά και εκλογικά συστήματα”


Ανακοίνωση για το μάθημα “Εκλογική συμπεριφορά και εκλογικά συστήματα”

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής του εαρινού εξαμήνου “Εκλογική συμπεριφορά και εκλογικά συστήματα” παρακαλούνται να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στο eclass.

Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 5 Μαρτίου, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι ανακοινώσεις, o σύνδεσμος παρακολούθησης και το σχετικό υλικό του μαθήματος, θα αναρτώνται στο eclass.

Ο διδάσκων,

Δρ Γ. Σιάκας