26.02.2021 – Ανακοινοποίηση του εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου


Προσθήκη του μαθήματος “Β1.2019 – Συνταγματικό Δίκαιο” με διδάσκοντα τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας κ. Χρήστο Μορφακίδη

Πρόγραμμα Διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου 2020-2021