29.3.2021 – Οδηγίες για τις δηλώσεις μαθημάτων


Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης ότι η περίοδος δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα είναι από την Τρίτη 30.03.2021 έως την Δευτέρα 05.04.2021 και ώρα 23:59.

 

Ανακοίνωση μηχανοργάνωσης_1