17.05.2021 – Ανακοίνωση του κυρίου Α. Πανταζή σχετικά με την εξεταστική Ιουνίου 2021


ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ