18.05.2021 – Κοινοποίηση του link για την παρακολούθηση ενημερωτικής εκδήλωσης και των απαραίτητων κωδικών


ενημερωση φοιτητών και κωδικοί συμμετοχής