20.05.2021 – Ανακοίνωση του κυρίου Κ. Δικαίου σχετικά με την αξιολόγηση των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΤΕΣ

Παρακαλώ όλους/ες να αξιολογείσετε τα μαθήματα που παρακολουθήσατε κατά το λήγον εξάμηνο

* Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
* Ιστορία Κοινωνικής Πολιτικής
* Ιστορια Ελληνικού Κράτους (στο μάθημα αυτό μας στήριξε ο συνάδελφος Δρ. Σωτηρόπουλος, παρακαλώ να ληφθεί υπ’ όψιν)

προθεσμία έως Κυριακή 6/6 μια ημέρα πριν έναρξη εξεταστικής.

ευχαριστώ για την συμπλήρωση όπως και για την συνεργασία στο εξάμηνο

Κ. Δικαίος