20.05.2021 – 2η Ανακοινοποίηση του Προγράμματος Εξεταστικής Ιουνίου 2021


Στα μαθήματα του κυρίου Α. Χάρδα θα γίνει γραπτή εξέταση και όχι κάποια γραπτή εργασία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021