2.7.2021 – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ»


9ΞΓ146ΨΖΥ1-ΙΚΖ

 

Αίτηση-ΔΠΜΣ-Σύγχρονες-Ευρωπαϊκές-Σπουδές