29.07.2021 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΠΘ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022


Απόφαση Συγκλήτου για τρόπο εκπαιδευτικής λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022