27.8.2021 – Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Ν. Παπαναστασόπουλου


Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική των μαθημάτων του κ. Ν. Παπαναστασόπουλου, όπως προβούν στην αντίστοιχη εγγραφή στα μαθήματα με ένδειξη ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σεπτεμβρίου 2021. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 29/8/2021.