02.09.2021 – Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κυρίου Κ. Κανελλόπουλου


Ανακοινώνεται ότι για την εξέταση του μαθημάτων του κ. Κανελλόπουλου της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2021 (Συγκριτική Πολιτική Ι, Ευρωπαϊκά Πολιτικά Συστήματα, Συγκριτική Πολιτική ΙΙ, Πολιτική Ανάλυση, Πολιτικά και Κομματικά Συστήματα στο Σύγχρονο Κόσμο, Πολιτική Επικοινωνία) θα γίνει χρήση των αντίστοιχων e-class που είχαν δημιουργηθεί για την εξεταστική του Ιουνίου 2021. Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν να δώσουν τα μαθήματα αλλά δεν έχουν ήδη εγγραφεί μπορούν να το κάνουν – η πρόσβαση δεν απαιτεί κωδικό.

Στις ανακοινώσεις στο e-class του κάθε μαθήματος θα αναρτηθούν οδηγίες για τη διενέργεια των εξετάσεων.