02.09.2021 – Ανακοινοποίηση του Προγράμματος εξεταστικής Σεπτεμβρίου κατόπιν αλλαγής ημερομηνίας σε δύο μαθήματα του κυρίου Α.Πανταζή


Ανακοινώνεται ότι κατόπιν αιτήματος του Λέκτορα του Τμήματος κυρίου Α. Πανταζή μεταφέρονται σε νέες ημερομηνίες  τα κάτωθι μαθήματα:

  1.  Δ2.2019-Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία αντί στις 6/9/2021 μεταφέρεται στις 14/9/2021 και ώρα 12:00-14:00
  2.  ΣΤ2.2019-Ανάλυση Πολιτικών Ιδεολογιών αντί στις 6/9/2021 μεταφέρεται στις 10/9/2021 και ώρα 12:00-14:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ