23.09.2021 – Ανακοίνωση για τον Οδηγό επιβίωσης πρωτοετών φοιτητών στο Δ.Π.Θ.


Στον παρακάτω σύνδεσμο έχει αναρτηθεί ο Οδηγός επιβίωσης πρωτοετών φοιτητών στο ΔΠΘ

https://duth.gr/Portals/0/2021_09_21_%20%20%20%20V2.pdf