1.10.2021 – ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κου ΚΩΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ


Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΡΧΟΜΕΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Δευτέρα 12:00>>15:00 ε εξάμηνο, ‘δημόσιο management’ αίθουσα ε Τμ. Ελλην. Φιλολ. (για τους παλαιούς εκεί  που το 2019-20 κάναμε εισαγωγή)
Τρίτη 12:00>>15:00 α εξάμηνο, ‘εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη’ κεντρικό αμφιθέατρο ( για τους καινούργιους κοντά στην γραμματεία)
Τρίτη 15:00>>18:00 επιλογής ‘πολιτική υγείας’ κεντρικό αμφιθέατρο
Τετάρτη 12:00>>15:00 γ εξάμηνο ‘πολιτική κοινωνιολογία’ κεντρικό αμφιθέατρο.

Καλό εξάμηνο σε όλου/ε/ς.

Κώστας Δικαίος
2531039419
6973964638