04.10.2021 – Ανακοίνωση του Λέκτορα κ. Απόστολου Πανταζή


Τα μαθήματα που διδάσκει ο κ. Απόστολος Πανταζής θα ξεκινήσουν στις 15/10 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Τα περιγράμματα των μαθημάτων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Απόστολος Πανταζής