06.10.2021 – Ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις σίτισης-στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Α΄ετείς_ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2021