26.10.2021 – Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα “ΕΧ2.2020 – Κοινωνικά και Πολιτικά Κινήματα”


“Το προγραμματισμένο μάθημα “Κοινωνικά και Πολιτικά Κινήματα” στις 27/10/2021 αναβάλλεται. Η μέρα και οι ώρες αναπλήρωσης του μαθήματος θα προγραμματιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο μέσα στο χειμερινό εξάμηνο. Η διδάσκουσα Β. Μπουραντά”